HomeInleidingSaboaFoto'sArabLinksContact
Saboa

SABOA

 

Het is van de meest populaire feesten in Egypte. Zelfs in de hedendaagse moderne samenleving proberen men een aantal ouderwetse tradities in stand te houden. Gewoonlijk wordt het feest op de zevende dag na de geboorte gevierd en dat is de dag waarop de baby zijn naam krijgt.

 

Zeven heeft in vele culturen een speciale betekenis, zo ook in Egypte:

De baby wordt op een schaal gelegd en de moeder stapt zeven keer over hem heen, om te laten zien dat ze in goede gezondheid is. Een familielid roept loftuitingen aan Allah en wierrook wordt gebrand om het boze oog weg te houden terwijl een mes dient om al het kwade te vernietigen;

Er wordt lawaai gemaakt om de baby niet bang te laten zijn van geluid en hij wordt door elkaar geschud om hem een krachtig lichaam te geven;

Bovendien wordt hem verteld naar wie hij moet luisteren. Gewoonlijk is dit het moment om hem kennis te laten maken met familie en vrienden;

De kruik is een symbool voor water – bedenk dat Egypte een agrarische samenleving is – en de kaarsen staan symbool voor het licht dat de baby in het leven van zijn familie brengt.

 

Hala-atak. Bargalatak.

Hala-aa dahab, Fee wdanatek.

Ya Rabb ya Rabbena.

Tekbar we teb-aa addena.

 

Een oud liedje dat gezongen wordt door de kinderen en hun moeders terwijl zij de baby, vastgehouden door zijn moeder, volgen. Grootmoeder werpt zeven gemengde graansoorten, welke symbool staan voor het leven en strooit zout om het boze oog weg te houden. Geld wordt uitgestrooid als symbool voor de baby’s welvaart en om hem een voorspoedig leven te wensen.

 

HomeInleidingSaboaFoto'sArabLinksContact